KULLANIM KOŞULLARI ve YASAL UYARILAR


1-   İşbu web sitesi kapsamındaki kurslar, bebeklerin daha rahat ve huzurlu uyku uyuyabilmesine yönelik olarak, Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky’ın deneyimlerini paylaşması, uyku düzeni ve uyku eğitimi konusunda ailelerin bilgilendirilmesi ve bebeklerin içinde bulundukları aya (yaş) göre hazırlanmış olan “Uyku Eğitim Planı ve Videolarının” bebeğine uyku eğitimini kendi vermek isteyen ailelere ücretli olarak sunulması amacıyla oluşturulmuştur.

2-   Söz konusu kursların içeriği Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky tarafından oluşturulmuş olup, kurs içeriği ile bebeklerin uyku düzeni konusunda ailelerin ücretli olarak genel nitelikte bilgilendirilmesinin, eğitim bilgileri ve deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra, düzenlenecek online görüşmeler ile aynı kurstaki ailelerin deneyimlerini birbiriyle paylaşması ve takibi hedeflenmektedir.

3-   Kurslar kapsamında Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky tarafından hazırlanan doküman ve videoların içeriği ile bebeklerin ve dolayısıyla ailelerin, kesintisiz, daha rahat ve huzurlu bir uyku uyuyabilmeleri amaçlanmıştır. Kursları satın alan ailelerin bebeklerinin uyku saatlerinin iyileştirilmesi, bağımsız uyku beceresinin geliştirilmesi hedeflenir, ancak her bebek kendine özel olduğundan danışmanlık sonunda ulaşılacak sonuçlar da her bebekte farklılık gösterir.

4-   Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky tarafından hazırlanmış olan içerikler doktorlar tarafından oluşturulmadığından tıbbi nitelikte değildir. Dolayısıyla bebeklerde hastalık teşhisi, tanı konulması ve tedavi edilmesi gibi uygulamalar kesinlikle bulunmamaktadır.

5-   Danışan tarafından satın alınan kursa erişim ödemenin tamamlanmasından itibaren 2 (iki) ay ile sınırlıdır.

6-   Bu web sitesinde ve kurs kapsamında Danışman tarafından hazırlanmış olan her türlü yazı, makale, soru, cevap, doküman, fotoğraf, ses, video, görsel ve etkinlik takvimleri dahil olmak üzere her türlü içeriğin önceden yazılı izin alınmaksızın herhangi bir ortamda basılması, yayımlanması, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılması, herhangi bir şekilde çoğaltılması, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılması kesinlikle yasak olup, işbu web sitesi sahibinin bu konuda her türlü yasal hakları saklıdır.

7-   Danışman Pınar Sibirsky ve/veya üçüncü tarafların, hiçbir sınırlandırma olmaksızın Kurslarla/Ürünlerle ilgili geçerli tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere, Portal ve Portalda bulunan Ürünlere ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahip olduğunu kabul etmektesiniz. "Fikri Mülkiyet Hakları", dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir durumda (ve herhangi bir uygulamada) söz konusu olduğunda: patent yasaları, telif hakkı, ticari sırlar, teknik bilgi, tasnife tabi bilgi, işletme adları ve alan adları, bilgisayar programları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar, hizmet modelleri, tasarım hakları, yarı iletken topografi hakları, veritabanı hakları dahil tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder. (i) İzin verilmedikçe Ürünleri kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, lisans vermeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, aktarmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, çevirmeyeceğinizi, türev çalışmalar hazırlamayacağınızı, kaynak koduna dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik uygulamayacağınızı, parçalara ayırmayacağınızı veya Ürünlerdeki kaynak kodu dönüştürmeyi denemeyeceğinizi, (ii) güvenliği veya Ürünlerdeki herhangi bir işlev (sınırlandırma olmaksızın dijital haklar yönetimi veya iletme kilidi işlevi de dahil olmak üzere) tarafından sağlanan, belirlenen veya uygulanan içerik kullanım kurallarını engelleyecek veya zarar verecek işlemler yapmayacağınızı, (iii) Ürünleri, herhangi bir yasayı veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde içeriğe erişmek, içeriği kopyalamak, aktarmak, çapraz kodlama yapmak veya içeriği yeniden aktarmak üzere kullanmayacağınızı veya (iv) Danışmanın veya üçüncü tarafların telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarını veya Ürünlere eklenmiş olan veya Ürünlerin içerdiği diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmayacağınızı, karartmayacağınızı veya değiştirmeyeceğinizi ve üçüncü tarafların bu işlemleri yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

8-   Sitemizi ziyaret eden danışanlar, sitenin telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen açıklamaları ve bu açıklamalara aykırı davranışlarla oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

9-   Üyelik oluştururken paylaşacağınız size ait kişisel verileriniz Veri Sahibi’ne ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı durumlarda, Veri Sahibi’nin vereceği açık rıza doğrultusunda, Danışman tarafından, Veri Sahibi’ne yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Veri Sahibi’nin hareketleri takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Danışmana ait internet sitesi ile mobil uygulamaların işleyişinin geliştirilmesi ve Veri Sahibi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası ile danışan ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere Danışmanın paket ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası için işlenebilecek ve bu kapsamda paylaşılabilecektir.

10- Danışan, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde Danışan bilgilendirilmeksizin hesabı kapatılabilecektir. Danışan, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Danışman sorumlu tutulamaz.

11- İşbu web sitesi üzerinden seçilen kurs paketi için ücret ödemesinin ilgili banka hesap numarasına yapmasıyla birlikte danışmanlık hizmeti başlamış sayılmaktadır.

Ödemenin yapılması ile birlikte seçilen kurs paketi içeriği erişime açılır ve herhangi bir sebeple danışmanlık hizmetinden vazgeçildiği belirtilerek ücret iadesinin istenmesi mümkün değildir.

12- Danışman tarafından sunulan kurslar “olduğu gibi” (“as is”) ve “mümkün olduğu” temelde sunulmaktadır. Belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya kurs ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

13- Danışman, hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.

14- SSS – Sıkça Sorulan Sorular kısmında detaylı bilgilere ulaşmanız mümkündür.